Perfil

Curriculum…….Investigació…….Divulgació……Docència

2018-03-11 12.31.32Doctora en Economia, Finances i Direcció per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).Com a investigadora, s’especialitza en l’estudi de la gestió i la comptabilitat, amb especial èmfasi en la gestió d’ingressos, gestió de riscos, responsabilitat social corporativa i emprenedoria i tecnologia (entusiasta de Blockchain). És professora de comptabilitat i finances de la UPF-Barcelona School of Management y a la Universitat Pompeu Fabra com associada. També ha impartit classes a Toulouse Business School i IES Abroad. Com a professional, ha treballat com a Financial Controller (Mazel Ingenieros S.A.), i com a Directora Financera i de Recursos Humans (Modiss Iluminación S.L., Acquamedia Technologies S.L.). Actualment és consultora financera autònoma per a pimes.